Templeton Emerging Markets Fund H1 hedged (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (23.9.2020) 9,7000 EUR
 • Ročné maximum
 • (17.1.2020) 10,4000 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 6,6100 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 27.5.2011
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Globálne rozvíjajúce sa trhy
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,00 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,60 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -4,34 %
 • 1 mesiac
 • -1,92 %
 • 3 mesiaca
 • 7,18 %
 • 6 mesiacov
 • 46,75 %
 • Od začiatku roku
 • -4,24 %
 • 1 rok
 • 6,36 %
 • 2 roky
 • 3,41 %
 • 3 roky
 • -2,61 %
 • 5 rokov
 • 46,08 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,69 %
 • 3 roky
 • -0,88 %
 • 5 rokov
 • 7,87 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.