Templeton Eastern Europe Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.12.2020) 22,7200 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.1.2020) 29,3000 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 15,5000 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 10.11.1997
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Východná Európa
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,58 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,60 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,90 %
 • 1 mesiac
 • 18,95 %
 • 3 mesiaca
 • 13,15 %
 • 6 mesiacov
 • 4,46 %
 • Od začiatku roku
 • -17,05 %
 • 1 rok
 • -10,76 %
 • 2 roky
 • 6,87 %
 • 3 roky
 • -8,79 %
 • 5 rokov
 • 23,01 %
 • 10 rokov
 • -27,67 %
 • Od založenia (10.11.1997)
 • 162,66 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3,38 %
 • 3 roky
 • -3,02 %
 • 5 rokov
 • 4,23 %
 • 10 rokov
 • -3,19 %
 • Od založenia (10.11.1997)
 • 4,27 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.