Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (29.10.2020) 318,9765 USD
 • Ročné maximum
 • (17.1.2020) 365,6539 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 215,0432 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Dátum založenia
 • 10.12.2004
 • Krajina registrácie
 • Objem aktív fondu
 • 123 649 857,34 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • S nízkou a strednou trhovou kapitalizáciou
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,84 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -3,29 %
 • 1 mesiac
 • 0,29 %
 • 3 mesiaca
 • 1,38 %
 • 6 mesiacov
 • 10,52 %
 • Od začiatku roku
 • -10,91 %
 • 1 rok
 • -5,74 %
 • 2 roky
 • 5,11 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (10.12.2004)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,52 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (10.12.2004)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.