Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (23.10.2020) 119,7962 USD
 • Ročné maximum
 • (12.2.2020) 123,7257 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 86,2693 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Dátum založenia
 • 17.12.2018
 • Krajina registrácie
 • Objem aktív fondu
 • 186 214,76 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,77 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,30 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,68 %
 • 1 mesiac
 • 3,87 %
 • 3 mesiaca
 • 3,11 %
 • 6 mesiacov
 • 16,89 %
 • Od začiatku roku
 • -1,24 %
 • 1 rok
 • 5,40 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (17.12.2018)
 • 19,80 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (17.12.2018)
 • 10,25 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.