Schroder ISF Italian Equity (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 36,4731 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 39,7610 EUR
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 23,5053 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Dátum založenia
 • 17.1.2000
 • Krajina registrácie
 • Objem aktív fondu
 • 51 091 283,63 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,60 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,25 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,19 %
 • 1 mesiac
 • 16,67 %
 • 3 mesiaca
 • 10,91 %
 • 6 mesiacov
 • 19,70 %
 • Od začiatku roku
 • -2,32 %
 • 1 rok
 • 0,57 %
 • 2 roky
 • 18,79 %
 • 3 roky
 • -0,47 %
 • 5 rokov
 • 7,78 %
 • 10 rokov
 • 76,37 %
 • Od založenia (17.1.2000)
 • 68,75 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 8,99 %
 • 3 roky
 • -0,16 %
 • 5 rokov
 • 1,51 %
 • 10 rokov
 • 5,84 %
 • Od založenia (17.1.2000)
 • 2,54 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.