Schroder ISF European Sustainable Equity (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (25.9.2020) 112,5620 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 125,8202 EUR
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 82,3513 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Dátum založenia
 • 12.12.2018
 • Krajina registrácie
 • Objem aktív fondu
 • 248 449,04 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,67 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,25 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -4,48 %
 • 1 mesiac
 • -5,15 %
 • 3 mesiaca
 • 1,92 %
 • 6 mesiacov
 • 22,52 %
 • Od začiatku roku
 • -6,66 %
 • 1 rok
 • 2,48 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.