OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (1.12.2020) 1,0740 CZK
 • Ročné maximum
 • (27.11.2020) 1,0755 CZK
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 0,8417 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Broker Consulting SICAV, a.s.
 • Dátum založenia
 • 28.6.2018
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem aktív fondu
 • 908 119 493,26 CZK

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Dynamické
  Fond fondov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Stredne rizikové
 • Poplatky za správu
 • 2,09 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,09 %
 • 1 mesiac
 • 4,59 %
 • 3 mesiaca
 • 4,52 %
 • 6 mesiacov
 • 9,06 %
 • Od začiatku roku
 • 2,70 %
 • 1 rok
 • 3,85 %
 • 2 roky
 • 10,54 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (28.6.2018)
 • 7,40 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,14 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (28.6.2018)
 • 2,98 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.