NN (L) US High Dividend (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (28.10.2020) 506,4300 USD
 • Ročné maximum
 • (14.2.2020) 577,2700 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 372,6300 USD
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 31.3.2005
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,31 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -4,44 %
 • 1 mesiac
 • -0,66 %
 • 3 mesiaca
 • -0,44 %
 • 6 mesiacov
 • 5,64 %
 • Od začiatku roku
 • -10,58 %
 • 1 rok
 • -6,09 %
 • 2 roky
 • 3,78 %
 • 3 roky
 • 5,34 %
 • 5 rokov
 • 29,93 %
 • 10 rokov
 • 80,11 %
 • Od založenia (31.3.2005)
 • 102,57 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,87 %
 • 3 roky
 • 1,75 %
 • 5 rokov
 • 5,38 %
 • 10 rokov
 • 6,06 %
 • Od založenia (31.3.2005)
 • 4,63 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.