NN (L) Patrimonial Balanced Euro X hedged (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 702,6100 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 706,8000 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 568,9200 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 18.10.1995
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Balancované
  Fond fondov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy zmiešené
 • Poplatky za správu
 • 2,29 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,82 %
 • 1 mesiac
 • 2,27 %
 • 3 mesiaca
 • 9,54 %
 • 6 mesiacov
 • 0,32 %
 • Od začiatku roku
 • 3,15 %
 • 1 rok
 • 6,58 %
 • 2 roky
 • 9,59 %
 • 3 roky
 • 11,51 %
 • 5 rokov
 • 15,02 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,69 %
 • 3 roky
 • 3,70 %
 • 5 rokov
 • 2,84 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.