NN (L) Patrimonial Aggressive X (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (26.10.2020) 824,3200 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 860,9100 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 630,8600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 25.7.1994
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Dynamické
  Fond fondov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Stredne rizikové
 • Poplatky za správu
 • 2,38 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,26 %
 • 1 mesiac
 • 2,23 %
 • 3 mesiaca
 • 3,34 %
 • 6 mesiacov
 • 12,02 %
 • Od začiatku roku
 • 1,12 %
 • 1 rok
 • 5,16 %
 • 2 roky
 • 16,14 %
 • 3 roky
 • 14,02 %
 • 5 rokov
 • 22,62 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (25.7.1994)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 7,77 %
 • 3 roky
 • 4,47 %
 • 5 rokov
 • 4,16 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (25.7.1994)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.