NN (L) Japan Equity X (JPY)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.12.2020) 4569,0000 JPY
 • Ročné maximum
 • (13.12.2019) 4825,0000 JPY
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 3088,0000 JPY
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 30.6.2000
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Japonsko
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • JPY

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,10 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,80 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,84 %
 • 1 mesiac
 • 11,41 %
 • 3 mesiaca
 • 13,01 %
 • 6 mesiacov
 • 12,07 %
 • Od začiatku roku
 • -3,67 %
 • 1 rok
 • -2,02 %
 • 2 roky
 • 2,26 %
 • 3 roky
 • -6,12 %
 • 5 rokov
 • 2,81 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (30.6.2000)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,12 %
 • 3 roky
 • -2,08 %
 • 5 rokov
 • 0,56 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (30.6.2000)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.