NN (L) International Romanian Equity P (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (23.10.2020) 337,3300 EUR
 • Ročné maximum
 • (23.1.2020) 410,1100 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 272,9800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 1.1.2014
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Stredoeurópsky región
  Stredoeurópsky región
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,40 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,79 %
 • 1 mesiac
 • -0,15 %
 • 3 mesiaca
 • -1,62 %
 • 6 mesiacov
 • 9,08 %
 • Od začiatku roku
 • -15,50 %
 • 1 rok
 • -12,51 %
 • 2 roky
 • -1,47 %
 • 3 roky
 • 0,18 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.1.2014)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -0,74 %
 • 3 roky
 • 0,06 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.1.2014)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.