NN (L) International Central Europ. Equity P (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 131,0900 EUR
 • Ročné maximum
 • (22.1.2020) 156,4700 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 98,4200 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 31.7.2003
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Stredoeurópsky región
  Stredoeurópsky región
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,40 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,89 %
 • 1 mesiac
 • 15,58 %
 • 3 mesiaca
 • 4,99 %
 • 6 mesiacov
 • 5,84 %
 • Od začiatku roku
 • -14,16 %
 • 1 rok
 • -11,29 %
 • 2 roky
 • -9,71 %
 • 3 roky
 • -10,33 %
 • 5 rokov
 • 16,59 %
 • 10 rokov
 • 7,92 %
 • Od založenia (31.7.2003)
 • 119,80 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -4,98 %
 • 3 roky
 • -3,57 %
 • 5 rokov
 • 3,12 %
 • 10 rokov
 • 0,77 %
 • Od založenia (31.7.2003)
 • 4,64 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.