NN (L) Health & Well-being X (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (26.10.2020) 188,1300 USD
 • Ročné maximum
 • (12.10.2020) 196,0300 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 125,1800 USD
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 1.1.2011
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,30 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,74 %
 • 1 mesiac
 • 3,92 %
 • 3 mesiaca
 • 4,55 %
 • 6 mesiacov
 • 22,15 %
 • Od začiatku roku
 • 2,37 %
 • 1 rok
 • 10,53 %
 • 2 roky
 • 23,93 %
 • 3 roky
 • 18,67 %
 • 5 rokov
 • 48,88 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.1.2011)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 11,32 %
 • 3 roky
 • 5,87 %
 • 5 rokov
 • 8,28 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.1.2011)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.