NN (L) Health & Well-being X (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 182,0600 USD
 • Ročné maximum
 • (22.1.2020) 188,9400 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 125,1800 USD
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 1.1.2011
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,32 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,08 %
 • 1 mesiac
 • 3,65 %
 • 3 mesiaca
 • 15,04 %
 • 6 mesiacov
 • 0,33 %
 • Od začiatku roku
 • -0,94 %
 • 1 rok
 • 8,44 %
 • 2 roky
 • 2,48 %
 • 3 roky
 • 22,25 %
 • 5 rokov
 • 35,49 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,23 %
 • 3 roky
 • 6,93 %
 • 5 rokov
 • 6,26 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.