NN (L) Greater China Equity (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (21.9.2020) 1527,3600 USD
 • Ročné maximum
 • (2.9.2020) 1613,9400 USD
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 1032,1700 USD
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 30.8.1999
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Ázia (bez Japonska)
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,40 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,11 %
 • 1 mesiac
 • -0,43 %
 • 3 mesiaca
 • 12,65 %
 • 6 mesiacov
 • 41,89 %
 • Od začiatku roku
 • 15,47 %
 • 1 rok
 • 31,84 %
 • 2 roky
 • 35,37 %
 • 3 roky
 • 34,60 %
 • 5 rokov
 • 86,55 %
 • 10 rokov
 • 107,66 %
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 16,35 %
 • 3 roky
 • 10,41 %
 • 5 rokov
 • 13,28 %
 • 10 rokov
 • 7,58 %
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.