NN (L) Food & Beverages (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (30.10.2020) 2156,8300 USD
 • Ročné maximum
 • (12.10.2020) 2320,3100 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 1717,9700 USD
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 27.4.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Sektorové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,30 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -4,63 %
 • 1 mesiac
 • -4,35 %
 • 3 mesiaca
 • -4,22 %
 • 6 mesiacov
 • 5,55 %
 • Od začiatku roku
 • -2,07 %
 • 1 rok
 • -0,48 %
 • 2 roky
 • 8,92 %
 • 3 roky
 • 8,43 %
 • 5 rokov
 • 14,92 %
 • 10 rokov
 • 83,38 %
 • Od založenia (27.4.2001)
 • 230,61 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,36 %
 • 3 roky
 • 2,73 %
 • 5 rokov
 • 2,82 %
 • 10 rokov
 • 6,25 %
 • Od založenia (27.4.2001)
 • 6,32 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.