NN (L) First Class Stable Yield Opportunities(EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (26.11.2020) 263,4700 EUR
 • Ročné maximum
 • (24.11.2020) 263,5000 EUR
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 238,9400 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 1.9.2014
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Absolútneho výnosu
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu
 • 0,95 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,16 %
 • 1 mesiac
 • 1,13 %
 • 3 mesiaca
 • 1,26 %
 • 6 mesiacov
 • 3,92 %
 • Od začiatku roku
 • 0,90 %
 • 1 rok
 • 1,31 %
 • 2 roky
 • 4,08 %
 • 3 roky
 • 1,44 %
 • 5 rokov
 • 1,95 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.9.2014)
 • -1,05 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,02 %
 • 3 roky
 • 0,48 %
 • 5 rokov
 • 0,39 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.9.2014)
 • -0,17 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.