NN (L) European Sustainable Equity P hedged (CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (30.11.2020) 7626,3500 CZK
 • Ročné maximum
 • (14.10.2020) 7750,4000 CZK
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 4934,2400 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 1.9.2019
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,83 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,09 %
 • 1 mesiac
 • 7,24 %
 • 3 mesiaca
 • 4,11 %
 • 6 mesiacov
 • 14,34 %
 • Od začiatku roku
 • 7,88 %
 • 1 rok
 • 11,00 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.9.2019)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.9.2019)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.