NN (L) Euro Fixed Income X (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 577,7800 EUR
 • Ročné maximum
 • (28.8.2019) 588,7900 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 537,6800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 27.4.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Bez obmedzenia
  Investičný stupeň (IG)
  S dominantnou menou (EUR)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 0,97 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,12 %
 • 1 mesiac
 • 1,19 %
 • 3 mesiaca
 • 3,03 %
 • 6 mesiacov
 • -0,44 %
 • Od začiatku roku
 • 1,18 %
 • 1 rok
 • 0,10 %
 • 2 roky
 • 8,12 %
 • 3 roky
 • 6,52 %
 • 5 rokov
 • 8,90 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3,98 %
 • 3 roky
 • 2,13 %
 • 5 rokov
 • 1,72 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.