NN (L) Emerging Markets High Dividend X (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.8.2020) 58,6000 USD
 • Ročné maximum
 • (17.1.2020) 59,4600 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 39,9900 USD
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 19.11.2012
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Globálne rozvíjajúce sa trhy
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
  S rôznou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,44 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,16 %
 • 1 mesiac
 • 7,09 %
 • 3 mesiaca
 • 25,48 %
 • 6 mesiacov
 • 3,83 %
 • Od začiatku roku
 • 1,77 %
 • 1 rok
 • 9,88 %
 • 2 roky
 • 4,31 %
 • 3 roky
 • 1,28 %
 • 5 rokov
 • 21,05 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,13 %
 • 3 roky
 • 0,42 %
 • 5 rokov
 • 3,89 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.