NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy) P hgd(CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (26.10.2020) 6453,9500 CZK
 • Ročné maximum
 • (21.2.2020) 6782,0400 CZK
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 5198,4500 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 1.9.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Globálne rozvíjajúce sa trhy
 • Tématické zameranie
 • Hlavné meny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu
 • 1,53 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,20 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,07 %
 • 1 mesiac
 • 0,36 %
 • 3 mesiaca
 • -0,49 %
 • 6 mesiacov
 • 17,02 %
 • Od začiatku roku
 • -2,11 %
 • 1 rok
 • -0,90 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.9.2019)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (1.9.2019)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.