NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (18.9.2020) 54,0700 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.1.2020) 77,4600 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 41,5300 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 11.5.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Východná Európa
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,41 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,13 %
 • 1 mesiac
 • -5,93 %
 • 3 mesiaca
 • -5,12 %
 • 6 mesiacov
 • 30,20 %
 • Od začiatku roku
 • -26,22 %
 • 1 rok
 • -20,57 %
 • 2 roky
 • -0,53 %
 • 3 roky
 • -2,59 %
 • 5 rokov
 • 26,78 %
 • 10 rokov
 • 2,79 %
 • Od založenia
 • 218,06 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -0,27 %
 • 3 roky
 • -0,87 %
 • 5 rokov
 • 4,86 %
 • 10 rokov
 • 0,28 %
 • Od založenia
 • 6,16 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.