NN (L) Em. Markets Enh. Index Sustain. Eq (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (26.11.2020) 2139,8200 USD
 • Ročné maximum
 • (26.11.2020) 2139,8200 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 1303,0900 USD
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 10.12.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Latinská Amerika
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,11 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,13 %
 • 1 mesiac
 • 8,03 %
 • 3 mesiaca
 • 9,01 %
 • 6 mesiacov
 • 33,32 %
 • Od začiatku roku
 • 11,93 %
 • 1 rok
 • 19,10 %
 • 2 roky
 • 40,51 %
 • 3 roky
 • 22,17 %
 • 5 rokov
 • 64,71 %
 • 10 rokov
 • -27,90 %
 • Od založenia (10.12.2001)
 • 326,20 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 18,54 %
 • 3 roky
 • 6,90 %
 • 5 rokov
 • 10,50 %
 • 10 rokov
 • -3,22 %
 • Od založenia (10.12.2001)
 • 7,94 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.