NN (L) Commodity Enhanced (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (23.9.2020) 117,9300 EUR
 • Ročné maximum
 • (7.1.2020) 128,3900 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 99,2600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 21.10.2010
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Komodity
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,37 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -2,46 %
 • 1 mesiac
 • -1,50 %
 • 3 mesiaca
 • 8,43 %
 • 6 mesiacov
 • 14,45 %
 • Od začiatku roku
 • -7,11 %
 • 1 rok
 • -5,81 %
 • 2 roky
 • -15,92 %
 • 3 roky
 • -17,93 %
 • 5 rokov
 • -18,69 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -8,30 %
 • 3 roky
 • -6,37 %
 • 5 rokov
 • -4,05 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.