NN (L) Absolute Return Bond (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 260,1200 EUR
 • Ročné maximum
 • (13.2.2020) 262,1500 EUR
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 238,9400 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 1.9.2014
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Absolútneho výnosu
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 0,97 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,22 %
 • 1 mesiac
 • 1,34 %
 • 3 mesiaca
 • 3,57 %
 • 6 mesiacov
 • -0,54 %
 • Od začiatku roku
 • -0,38 %
 • 1 rok
 • -0,33 %
 • 2 roky
 • 1,76 %
 • 3 roky
 • -0,36 %
 • 5 rokov
 • -0,16 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • -2,31 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 0,88 %
 • 3 roky
 • -0,12 %
 • 5 rokov
 • -0,03 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • -0,39 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.