Franklin U.S. Opportunities Fund hedged (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 16,8200 EUR
 • Ročné maximum
 • (1.12.2020) 16,9400 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 9,5100 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 3.9.2007
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  S vysokou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,82 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,02 %
 • 1 mesiac
 • 9,15 %
 • 3 mesiaca
 • 0,36 %
 • 6 mesiacov
 • 21,62 %
 • Od začiatku roku
 • 35,43 %
 • 1 rok
 • 38,44 %
 • 2 roky
 • 57,64 %
 • 3 roky
 • 64,74 %
 • 5 rokov
 • 92,01 %
 • 10 rokov
 • 222,84 %
 • Od založenia (3.9.2007)
 • 229,80 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 25,55 %
 • 3 roky
 • 18,10 %
 • 5 rokov
 • 13,94 %
 • 10 rokov
 • 12,43 %
 • Od založenia (3.9.2007)
 • 9,42 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.