Franklin Templeton Japan Fund (JPY)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 808,2400 JPY
 • Ročné maximum
 • (22.1.2020) 897,8500 JPY
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 617,1500 JPY
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 1.9.2000
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Japonsko
 • Tématické zameranie
 • S rôznou trhovou kapitalizáciou
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • JPY

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,90 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -2,87 %
 • 1 mesiac
 • 0,31 %
 • 3 mesiaca
 • 6,69 %
 • 6 mesiacov
 • -6,25 %
 • Od začiatku roku
 • -7,48 %
 • 1 rok
 • 2,18 %
 • 2 roky
 • -16,10 %
 • 3 roky
 • -9,58 %
 • 5 rokov
 • -15,36 %
 • 10 rokov
 • 75,43 %
 • Od založenia
 • -19,18 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -8,40 %
 • 3 roky
 • -3,30 %
 • 5 rokov
 • -3,28 %
 • 10 rokov
 • 5,78 %
 • Od založenia
 • -1,06 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.