Franklin Strategic Income Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (1.12.2020) 13,8800 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 15,3300 EUR
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 12,5500 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 12.7.2007
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu
 • 1,35 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,14 %
 • 1 mesiac
 • -0,43 %
 • 3 mesiaca
 • 0,95 %
 • 6 mesiacov
 • -1,49 %
 • Od začiatku roku
 • -4,67 %
 • 1 rok
 • -5,39 %
 • 2 roky
 • 4,20 %
 • 3 roky
 • 7,43 %
 • 5 rokov
 • 3,89 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (12.7.2007)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,08 %
 • 3 roky
 • 2,42 %
 • 5 rokov
 • 0,77 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (12.7.2007)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.