Franklin Select U.S. Equity Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 31,4600 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 32,9200 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 22,5800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 3.12.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,82 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,61 %
 • 1 mesiac
 • 0,32 %
 • 3 mesiaca
 • 8,07 %
 • 6 mesiacov
 • -0,13 %
 • Od začiatku roku
 • 7,19 %
 • 1 rok
 • 20,03 %
 • 2 roky
 • 25,69 %
 • 3 roky
 • 43,72 %
 • 5 rokov
 • 33,42 %
 • 10 rokov
 • 192,38 %
 • Od založenia
 • 113,43 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 12,11 %
 • 3 roky
 • 12,85 %
 • 5 rokov
 • 5,94 %
 • 10 rokov
 • 11,33 %
 • Od založenia
 • 4,14 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.