Franklin Natural Resources Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (24.9.2020) 3,0700 EUR
 • Ročné maximum
 • (7.1.2020) 5,3100 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 2,1000 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 12.7.2007
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,85 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -6,97 %
 • 1 mesiac
 • -10,23 %
 • 3 mesiaca
 • -8,63 %
 • 6 mesiacov
 • 19,92 %
 • Od začiatku roku
 • -41,19 %
 • 1 rok
 • -37,98 %
 • 2 roky
 • -50,56 %
 • 3 roky
 • -44,38 %
 • 5 rokov
 • -41,75 %
 • 10 rokov
 • -53,06 %
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -29,69 %
 • 3 roky
 • -17,76 %
 • 5 rokov
 • -10,24 %
 • 10 rokov
 • -7,28 %
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.