Franklin Mutual European Fund (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (23.10.2020) 23,6200 USD
 • Ročné maximum
 • (2.1.2020) 29,4700 USD
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 16,3400 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 3.4.2000
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
  S vysokou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,85 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,64 %
 • 1 mesiac
 • 3,28 %
 • 3 mesiaca
 • -1,17 %
 • 6 mesiacov
 • 21,31 %
 • Od začiatku roku
 • -19,30 %
 • 1 rok
 • -15,01 %
 • 2 roky
 • -9,98 %
 • 3 roky
 • -20,90 %
 • 5 rokov
 • -12,97 %
 • 10 rokov
 • 3,37 %
 • Od založenia (3.4.2000)
 • 136,20 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -5,12 %
 • 3 roky
 • -7,52 %
 • 5 rokov
 • -2,74 %
 • 10 rokov
 • 0,33 %
 • Od založenia (3.4.2000)
 • 4,27 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.