Franklin India Fund (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 32,9100 USD
 • Ročné maximum
 • (17.1.2020) 40,1400 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 22,5300 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 25.10.2005
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Ázia (bez Japonska)
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,89 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,67 %
 • 1 mesiac
 • 2,30 %
 • 3 mesiaca
 • 13,99 %
 • 6 mesiacov
 • -14,79 %
 • Od začiatku roku
 • -14,30 %
 • 1 rok
 • -6,93 %
 • 2 roky
 • -15,72 %
 • 3 roky
 • -17,35 %
 • 5 rokov
 • -0,30 %
 • 10 rokov
 • 33,94 %
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -8,20 %
 • 3 roky
 • -6,15 %
 • 5 rokov
 • -0,06 %
 • 10 rokov
 • 2,97 %
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.