Franklin Gold and Precious Metals Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 7,9600 EUR
 • Ročné maximum
 • (5.8.2020) 9,1700 EUR
 • Ročné minimum
 • (20.3.2020) 4,1900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 30.4.2010
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Drahých kovov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,84 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 5,43 %
 • 1 mesiac
 • -1,97 %
 • 3 mesiaca
 • -8,92 %
 • 6 mesiacov
 • 10,10 %
 • Od začiatku roku
 • 22,09 %
 • 1 rok
 • 34,92 %
 • 2 roky
 • 105,15 %
 • 3 roky
 • 67,58 %
 • 5 rokov
 • 110,03 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (30.4.2010)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 43,23 %
 • 3 roky
 • 18,78 %
 • 5 rokov
 • 16,00 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (30.4.2010)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.