Franklin European Small-Mid Cap Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.12.2020) 32,3200 EUR
 • Ročné maximum
 • (17.2.2020) 40,9600 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 22,3600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 3.12.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  S nízkou a strednou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,85 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,83 %
 • 1 mesiac
 • 17,10 %
 • 3 mesiaca
 • 12,69 %
 • 6 mesiacov
 • 9,30 %
 • Od začiatku roku
 • -20,04 %
 • 1 rok
 • -14,77 %
 • 2 roky
 • -8,93 %
 • 3 roky
 • -20,30 %
 • 5 rokov
 • -13,88 %
 • 10 rokov
 • 57,43 %
 • Od založenia (3.12.2001)
 • 223,20 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -4,57 %
 • 3 roky
 • -7,28 %
 • 5 rokov
 • -2,94 %
 • 10 rokov
 • 4,64 %
 • Od založenia (3.12.2001)
 • 6,36 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.