Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (31.7.2020) 13,0800 EUR
 • Ročné maximum
 • (15.8.2019) 13,3200 EUR
 • Ročné minimum
 • (25.3.2020) 12,4100 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 20.3.2015
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Konzervatívne
  Fond fondov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,43 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,80 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,31 %
 • 1 mesiac
 • 1,16 %
 • 3 mesiaca
 • 2,43 %
 • 6 mesiacov
 • -0,68 %
 • Od začiatku roku
 • -0,38 %
 • 1 rok
 • -0,91 %
 • 2 roky
 • -2,39 %
 • 3 roky
 • -4,04 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -1,20 %
 • 3 roky
 • -1,37 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.