Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 43,5100 USD
 • Ročné maximum
 • (1.12.2020) 43,7200 USD
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 26,2300 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 3.4.2000
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Sektorové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,82 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 3,03 %
 • 1 mesiac
 • 11,39 %
 • 3 mesiaca
 • 10,43 %
 • 6 mesiacov
 • 12,55 %
 • Od začiatku roku
 • 23,05 %
 • 1 rok
 • 28,01 %
 • 2 roky
 • 45,28 %
 • 3 roky
 • 42,47 %
 • 5 rokov
 • 32,05 %
 • 10 rokov
 • 346,71 %
 • Od založenia (3.4.2000)
 • 335,10 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 20,53 %
 • 3 roky
 • 12,52 %
 • 5 rokov
 • 5,72 %
 • 10 rokov
 • 16,15 %
 • Od založenia (3.4.2000)
 • 7,37 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.