FF - US Dollar Bond Fund A (CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (7.8.2020) 1358,0000 CZK
 • Ročné maximum
 • (15.5.2020) 1500,0000 CZK
 • Ročné minimum
 • (30.12.2019) 1226,0000 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 24.1.2018
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 5 564 832,05 CZK

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Globálne vyspelé trhy
 • Tématické zameranie
 • Bez obmedzenia
  S dominantnou menou (USD)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,05 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,89 %
 • 1 mesiac
 • -3,89 %
 • 3 mesiaca
 • -7,74 %
 • 6 mesiacov
 • 7,35 %
 • Od začiatku roku
 • 10,68 %
 • 1 rok
 • 9,60 %
 • 2 roky
 • 26,68 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 35,80 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 12,55 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 12,82 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.