FF - Japan Advantage Fund (JPY)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (26.11.2020) 2165,0000 JPY
 • Ročné maximum
 • (16.12.2019) 2221,0000 JPY
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 1465,0000 JPY
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 18.9.2009
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 6 311 584 936,00 JPY

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Japonsko
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • JPY

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,93 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,17 %
 • 1 mesiac
 • 7,28 %
 • 3 mesiaca
 • 8,96 %
 • 6 mesiacov
 • 15,28 %
 • Od začiatku roku
 • -0,18 %
 • 1 rok
 • 0,98 %
 • 2 roky
 • 10,86 %
 • 3 roky
 • -1,28 %
 • 5 rokov
 • 21,97 %
 • 10 rokov
 • 118,20 %
 • Od založenia (18.9.2009)
 • 116,50 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,29 %
 • 3 roky
 • -0,43 %
 • 5 rokov
 • 4,05 %
 • 10 rokov
 • 8,11 %
 • Od založenia (18.9.2009)
 • 7,14 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.