FF - Japan Advantage Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 26,7700 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.12.2019) 30,6000 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 20,9400 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 23.2.2009
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 27 024 024,63 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Japonsko
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,93 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 5,52 %
 • 1 mesiac
 • 2,80 %
 • 3 mesiaca
 • 2,72 %
 • 6 mesiacov
 • -11,53 %
 • Od začiatku roku
 • -10,08 %
 • 1 rok
 • 4,20 %
 • 2 roky
 • -0,85 %
 • 3 roky
 • 13,19 %
 • 5 rokov
 • 23,99 %
 • 10 rokov
 • 92,18 %
 • Od založenia
 • 167,70 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -0,43 %
 • 3 roky
 • 4,22 %
 • 5 rokov
 • 4,39 %
 • 10 rokov
 • 6,75 %
 • Od založenia
 • 8,96 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.