FF - Japan Advantage Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (30.11.2020) 28,6700 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.12.2019) 30,6000 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 20,9400 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 23.2.2009
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 28 852 970,35 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Japonsko
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,94 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,61 %
 • 1 mesiac
 • 6,22 %
 • 3 mesiaca
 • 9,47 %
 • 6 mesiacov
 • 8,15 %
 • Od začiatku roku
 • -3,69 %
 • 1 rok
 • -3,82 %
 • 2 roky
 • 12,04 %
 • 3 roky
 • 5,44 %
 • 5 rokov
 • 26,52 %
 • 10 rokov
 • 90,25 %
 • Od založenia (23.2.2009)
 • 186,70 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,85 %
 • 3 roky
 • 1,78 %
 • 5 rokov
 • 4,82 %
 • 10 rokov
 • 6,64 %
 • Od založenia (23.2.2009)
 • 9,36 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.