FF - Global Multi Asset Tactical Moderate (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 13,5100 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 15,6200 EUR
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 12,1600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 30.10.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 44 063 083,69 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Flexibilné
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy zmiešené
 • Poplatky za správu
 • 1,69 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,25 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,67 %
 • 1 mesiac
 • -2,24 %
 • 3 mesiaca
 • 0,82 %
 • 6 mesiacov
 • -12,67 %
 • Od začiatku roku
 • -11,29 %
 • 1 rok
 • -7,40 %
 • 2 roky
 • -3,91 %
 • 3 roky
 • 1,05 %
 • 5 rokov
 • -0,88 %
 • 10 rokov
 • 32,84 %
 • Od založenia
 • 35,10 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -1,97 %
 • 3 roky
 • 0,35 %
 • 5 rokov
 • -0,18 %
 • 10 rokov
 • 2,88 %
 • Od založenia
 • 2,20 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.