FF - Global Multi Asset Tactical Moderate (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (30.11.2020) 13,6200 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 15,6200 EUR
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 12,1600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 30.10.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 41 463 340,53 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Flexibilné
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Stredne rizikové
 • Poplatky za správu
 • 1,69 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,25 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,02 %
 • 1 mesiac
 • 3,10 %
 • 3 mesiaca
 • 1,79 %
 • 6 mesiacov
 • 2,48 %
 • Od začiatku roku
 • -10,57 %
 • 1 rok
 • -10,04 %
 • 2 roky
 • -2,78 %
 • 3 roky
 • -0,22 %
 • 5 rokov
 • -4,15 %
 • 10 rokov
 • 30,58 %
 • Od založenia (30.10.2006)
 • 36,20 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -1,40 %
 • 3 roky
 • -0,07 %
 • 5 rokov
 • -0,84 %
 • 10 rokov
 • 2,70 %
 • Od založenia (30.10.2006)
 • 2,22 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.