FF - Global High Yield Fund (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.8.2020) 14,8600 USD
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 15,5100 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 11,9300 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 5.3.2012
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 41 697 744,64 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Vysoký výnos (HY)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,43 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,61 %
 • 1 mesiac
 • 2,77 %
 • 3 mesiaca
 • 9,26 %
 • 6 mesiacov
 • -3,07 %
 • Od začiatku roku
 • -2,49 %
 • 1 rok
 • 1,02 %
 • 2 roky
 • 5,61 %
 • 3 roky
 • 7,22 %
 • 5 rokov
 • 23,01 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 48,60 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,77 %
 • 3 roky
 • 2,35 %
 • 5 rokov
 • 4,23 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 4,82 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.