FF - Global Health Care Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (23.10.2020) 33,5600 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 35,9100 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 25,8900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 25.9.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 383 666 185,05 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Sektorové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,91 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -2,36 %
 • 1 mesiac
 • 2,88 %
 • 3 mesiaca
 • 0,15 %
 • 6 mesiacov
 • 1,54 %
 • Od začiatku roku
 • 1,45 %
 • 1 rok
 • 10,61 %
 • 2 roky
 • 26,59 %
 • 3 roky
 • 38,91 %
 • 5 rokov
 • 40,42 %
 • 10 rokov
 • 239,71 %
 • Od založenia (25.9.2006)
 • 235,60 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 12,51 %
 • 3 roky
 • 11,58 %
 • 5 rokov
 • 7,03 %
 • 10 rokov
 • 13,01 %
 • Od založenia (25.9.2006)
 • 8,97 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.