FF - Global Health Care Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 32,8200 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 35,9100 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 25,8900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 25.9.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 381 898 720,81 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Sektorové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,91 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,61 %
 • 1 mesiac
 • 0,12 %
 • 3 mesiaca
 • 3,01 %
 • 6 mesiacov
 • -1,62 %
 • Od začiatku roku
 • -0,79 %
 • 1 rok
 • 8,50 %
 • 2 roky
 • 20,48 %
 • 3 roky
 • 41,28 %
 • 5 rokov
 • 22,14 %
 • 10 rokov
 • 238,14 %
 • Od založenia
 • 228,20 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 9,76 %
 • 3 roky
 • 12,21 %
 • 5 rokov
 • 4,08 %
 • 10 rokov
 • 12,96 %
 • Od založenia
 • 8,95 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.