FF - Global Dividend Fund (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 20,2400 USD
 • Ročné maximum
 • (11.2.2020) 20,4700 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 14,4100 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 4.5.2012
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 1 495 207 321,84 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,89 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,40 %
 • 1 mesiac
 • 5,75 %
 • 3 mesiaca
 • 14,22 %
 • 6 mesiacov
 • -1,03 %
 • Od začiatku roku
 • 1,25 %
 • 1 rok
 • 11,45 %
 • 2 roky
 • 18,99 %
 • 3 roky
 • 24,17 %
 • 5 rokov
 • 39,88 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 102,40 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 9,08 %
 • 3 roky
 • 7,48 %
 • 5 rokov
 • 6,94 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 8,89 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.