FF - Global Demographics Fund hedged (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (21.9.2020) 22,8100 EUR
 • Ročné maximum
 • (2.9.2020) 24,4100 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 16,3800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 12.4.2012
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 147 520 364,19 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,94 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -4,20 %
 • 1 mesiac
 • -2,60 %
 • 3 mesiaca
 • 4,35 %
 • 6 mesiacov
 • 32,77 %
 • Od začiatku roku
 • 3,87 %
 • 1 rok
 • 10,03 %
 • 2 roky
 • 13,60 %
 • 3 roky
 • 24,51 %
 • 5 rokov
 • 46,78 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 128,10 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 6,58 %
 • 3 roky
 • 7,58 %
 • 5 rokov
 • 7,98 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 10,25 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.