FF - Global Corporate Bond Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (26.10.2020) 14,6800 EUR
 • Ročné maximum
 • (24.2.2020) 15,3900 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 13,4100 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 9.5.2012
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 19 634 486,23 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Korporátne dlhopisy
  Investičný stupeň (IG)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu
 • 1,05 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,27 %
 • 1 mesiac
 • -0,20 %
 • 3 mesiaca
 • -0,61 %
 • 6 mesiacov
 • -0,20 %
 • Od začiatku roku
 • 0,20 %
 • 1 rok
 • 0,14 %
 • 2 roky
 • 12,92 %
 • 3 roky
 • 12,75 %
 • 5 rokov
 • 16,79 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (9.5.2012)
 • 46,80 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 6,26 %
 • 3 roky
 • 4,08 %
 • 5 rokov
 • 3,15 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (9.5.2012)
 • 4,64 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.