FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (26.2.2020) 16,2000 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 17,3300 EUR
 • Ročné minimum
 • (8.3.2019) 14,5900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 3.3.2014
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 6 377 942,50 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • S cieľovým dátumom
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy zmiešené
 • Poplatky za správu
 • 1,96 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -6,52 %
 • 1 mesiac
 • -4,26 %
 • 3 mesiaca
 • -0,18 %
 • 6 mesiacov
 • 8,87 %
 • Od začiatku roku
 • -1,64 %
 • 1 rok
 • 9,53 %
 • 2 roky
 • 11,26 %
 • 3 roky
 • 15,63 %
 • 5 rokov
 • 23,85 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 62,00 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,48 %
 • 3 roky
 • 4,96 %
 • 5 rokov
 • 4,37 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 8,39 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.