FF - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.12.2020) 16,4300 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 17,3400 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 11,4500 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 3.3.2014
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 13 805 260,33 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • S cieľovým dátumom
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Stredne rizikové
 • Poplatky za správu
 • 1,95 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,24 %
 • 1 mesiac
 • 6,27 %
 • 3 mesiaca
 • 9,46 %
 • 6 mesiacov
 • 11,16 %
 • Od začiatku roku
 • -0,30 %
 • 1 rok
 • 2,37 %
 • 2 roky
 • 14,18 %
 • 3 roky
 • 13,39 %
 • 5 rokov
 • 28,76 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (3.3.2014)
 • 64,30 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 6,86 %
 • 3 roky
 • 4,28 %
 • 5 rokov
 • 5,19 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (3.3.2014)
 • 7,62 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.