FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 17,1300 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 18,6800 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 13,7000 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 3.7.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 83 897 797,24 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • S cieľovým dátumom
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy zmiešené
 • Poplatky za správu
 • 1,93 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,54 %
 • 1 mesiac
 • 1,18 %
 • 3 mesiaca
 • 6,40 %
 • 6 mesiacov
 • -7,85 %
 • Od začiatku roku
 • -4,19 %
 • 1 rok
 • 3,19 %
 • 2 roky
 • 4,01 %
 • 3 roky
 • 13,37 %
 • 5 rokov
 • 19,62 %
 • 10 rokov
 • 102,67 %
 • Od založenia
 • 71,30 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,99 %
 • 3 roky
 • 4,27 %
 • 5 rokov
 • 3,65 %
 • 10 rokov
 • 7,32 %
 • Od založenia
 • 3,89 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.