FF - European Larger Companies Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 15,8000 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 19,3900 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 12,0600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 3.7.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 149 332 186,53 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • S vysokou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,90 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,63 %
 • 1 mesiac
 • -1,25 %
 • 3 mesiaca
 • 8,22 %
 • 6 mesiacov
 • -14,22 %
 • Od začiatku roku
 • -15,05 %
 • 1 rok
 • -6,18 %
 • 2 roky
 • -8,78 %
 • 3 roky
 • -1,19 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -4,49 %
 • 3 roky
 • -0,40 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.