FF - European High Yield Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 21,0500 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 22,0400 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 17,4800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 3.7.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 339 347 723,23 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Korporátne dlhopisy
  Vysoký výnos (HY)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,39 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,67 %
 • 1 mesiac
 • 2,78 %
 • 3 mesiaca
 • 9,12 %
 • 6 mesiacov
 • -4,23 %
 • Od začiatku roku
 • -2,73 %
 • 1 rok
 • 0,57 %
 • 2 roky
 • 6,15 %
 • 3 roky
 • 4,67 %
 • 5 rokov
 • 17,14 %
 • 10 rokov
 • 64,58 %
 • Od založenia
 • 110,50 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3,03 %
 • 3 roky
 • 1,53 %
 • 5 rokov
 • 3,21 %
 • 10 rokov
 • 5,11 %
 • Od založenia
 • 5,41 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.